Hospitali ya Rufaa ya Mkoa wa Bukoba
(Government Hospital)

Tangazo juu ya ujio wa Madaktari Bingwa kwa Mwezi 29 Septemba, 2021 hadi oktoba 02, 2021